Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

tisdag 27 september 2016

Propellern rimmar

Pikachugruppen övar på att rimma. Vi går igenom olika rimord och barnen övar på att leka med orden. Vi lyssnar till ett ord och försöker sedan hitta ett annat ord som rimmar på det ordet. 

"Men vitamin rimmar på både apelsin och mandarin" Vi pratar om att ett ord kan ha flera rimord och vi hjälps åt att komma på flera rimord. 


Barnen skapar sedan memorykort av rimord de befintliga rimorden. 

"Jag gör en björn.."

"..för björn rimmar på hörn"
 

 
"Jag har gjort en boll och ett troll för det rimmar"
"Ja, det låter ju likadant" 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar