Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

tisdag 20 september 2016

Ankarets Projekt

Hej!

Sedan vecka 33 har vi arbetat med vår grundverksamhet som består av tre delar:

- Förskolans umgänge 
- Förskolans omsorg och rutiner
-Förskolans lek och lärandemiljö

Det innebär att vi genom läroplanen arbetar med normer och värden för att alla ska vara delaktiga och att varje barn ska känna sig trygg och trivas och ha roligt i sin grupp på Ankaret. Barn lär sig av varandra och de lär sig att vara i en grupp där alla är delaktiga på samma premisser med sina likheter och olikheter. Det är här de lär sig grunderna för det sociala samspelet. 
 
- Vi hälsar på varandra - se, höra, bekräfta, vara delaktig
- Turtagning
- Säga stopp - integritet, gränser
- "Göra förlåt" - empati

När det gäller förskolans rutiner kommer barnen med olika erfarenheter och kunskap därför behövs det tid att lära sig förskolans rutiner tillsammans med en hel grupp med barn. 

När det gäller barnens lek och lärandemiljö har vi under dessa veckor observerat barnen. Vad gör de? Vad är de intresserad av? Vad leker de? Vad saknar de för material? Vi har skrivit ner våra observationer och på så vis fått fram vad det är barnen intresserar sig mest för just nu och det kommer bli vårt projekt. 

För oss har dessa veckor varit viktiga att haft men nu är vi klara för att kunna starta upp vårt projekt som kommer att vara INSEKTER!!!  Det är viktigt att veta att vi inte vet hur länge detta projekt kommer att vara då vi hela tiden observerar barnen och följer deras intresse. Ett projekt kan vara allt från en vecka till flera år. 

Hälsningar

Yildiz, Pernilla och Anna
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar