Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

onsdag 24 augusti 2016

Propellerns kompisträd

Idag började vi skapa vårt kompisträd tillsammans. Vi har tillsammans kommit överens om gemensamma regler både hur vi ska vara mot varandra och hur vi är/vad vi får göra i olika miljöer. Dessa regler kommer att vara stammen (värdegrund, relationer och trygghet) i vårt kompisträd.

1 kommentar: