måndag 19 oktober 2015

Vi välkomnar doddo till kojenVi på kojen har pratat om Doddo och de egenskaper som symboliserar Doddo. Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner.  Doddo älskar att höra sin egen röst, men är en trofast vän som ser till att alla är med. Doddo lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa de konflikter som uppstår.  

Vi har tillsammans med barnen på kojen pratat om vilken färg Doddo har, hur många händer fötter,ögon och fingrar Doddo har. Genom att tala om Doddos egenskaper och utseende kommer vi in på likheter och olikheter, vilket bidrar till att vi får in den värdegrund som ligger till grund för förskolans läroplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar